Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Mechaniczno-Energetyczny - Energetyka

Informujemy studentów Wydziału Mechaniczno - Energetycznego, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, po 30 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Środa: godz. 15:15-16:45, bud. D-1, sala 312b,
Prowadzący: pan Aleksander Brzózka

II grupa:
Czwartek; godz: 17:00-18:30, bud. C-7, sala 302,
Prowadząca: pani Anna Tyszkiewicz

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 11 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Energetyka zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
 • Język angielski dla energetyków – lektorat (2 grupy; 30 godzin).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
 • Komputerowe wspomaganie projektowania Solid Edge – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
 • Audyt energetyczny-metodyka i procedury – ćwiczenia (2 grupy; 15 godzin).

Staże w wybranych firmach zajmujących się energetyką (min 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc).

Wykłady krajowych Profesorów Wizytujących z Instytutów Jądrowych – cykl wykładów z technologii jądrowych.

Seminarium wyjazdowe dot. zagadnień bezpieczeństwa w energetyce jądrowej (2-dniowe).

Opracowanie materiałów dydaktycznych do:
 • kursów kierunkowych w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (5 kursów; 30 godzin).
 • kursu kierunkowego w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (1 kurs; 15 godzin).
 • wykładów kierunkowych w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (1 kurs; 30 godzin).
 • wykładów kierunkowych w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (1 kurs; 15 godzin).

Wyjazdy na targi naukowo-techniczne w kraju związane z tematyką energetyczną.

Wyjazdy do Instytutów Naukowych w kraju zajmujących się energią jądrową (3 wyjazdy).

Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach.

Wycieczki do firm przemysłowych:
 • krajowe do firm poza Wrocławiem (1-dniowe)
 • zagraniczne do elektrowni jądrowej na Słowacji (2-dniowe).

Wykłady specjalistów z przemysłu poświęcone polityce energetycznej Polski.

Opracowanie materiałów dydaktycznych:
 • pomocniczych oraz kursu w postaci multimedialnej do kursów kierunkowych (9 kursów; 30 godzin).
 • pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej do wykładów kierunkowych (1 kurs; 30 godzin).
 • materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej do laboratoriów specjalnościowych (5 kursów; 30 godzin).
 • materiałów pomocniczych oraz kursu w postaci multimedialnej do kursów kierunkowych (5 kursów; 10 godzin).
 • materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej do wykładów kierunkowych (2 kursy; 15 godzin).
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010