Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Informatyki i Zarządzania - Informatyka

Studentów kierunku Informatyka rok II (kierunek zamawiany), którzy w semestrze letnim 2010/2011 zostaną wpisani na 4 semestr, zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach z języka angielskiego, planowany poziom B1/B2 - kurs dodatkowo punktowany, dający większe szanse na uzyskanie stypendium motywacyjnego w semestrze kolejnym – zajęcia 2 razy w tyg:
 • A. Tyszkiewicz, poniedziałek 18.55 i środa 18.55
 • D. Pytel, środa 15.15 i piątek 13.15
 • A. Gierczak-Bujak, wtorek 9.15 i środa 17.05
Termin zapisów - do dnia 18.02.2011. w pok. 1a9/B4 p. Magdalena Bucka.

Wykluczeni z zajęć są Studenci, którzy w semestrze 2 i 3 podpisywali Umowy na zajęcia dodatkowe, a w nich nie uczestniczyli (§2 pkt.3).

Wniosek do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje: magdalena.bucka@pwr.wroc.pl tel. 71 320 31 98 pok. 1a9/B4


Wyjazd na targi CeBIT 2011 w Hanowerze
Zapraszamy do uczestnictwa w targach CeBIT w Hanowerze – największe targi informatyczne oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii. Wyjazd planowany jest na 2 marca 2011 o godz. 23.00 spod Gmachu Głównego PWr (bud A1). Oferujemy przejazd autokarem oraz bilet wstępu na Targi.

Zainteresowanych proszę o pilne składanie uzupełnionych wniosków uczestnictwa w Targach w pokoju 1a9/B4 p. Magdalena Bucka.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Wniosek do pobrania tutaj.


Informujemy studentów Wydziału Informatyka i Zarządzanie kierunek Informatyka, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, po 60 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Wtorek: godz. 15:15-16:55 , bud. H-4, sala 413
Piątek: godz. 13:15-14:45, bud. D1, sala 311C
Prowadząca: pani Dorota Pytel

II grupa:
Poniedziałek: godz. 13:15-15:00, bud. C-7, sala 203
Czwartek: godz. 13:15-15:00, bud. C-7, sala 202
Prowadząca: pani Izabela Koszutska

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 11 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
 • Kursy kierunkowe (6 grup; 30 godzin).
 • Informatyczne systemy wspomagania decyzji z wykorzystaniem technologii SAP (3 grupy; 30 godzin) oraz dostęp do zasobów SAP R3 ERP w wersji akademickiej na semestr dla 30 studentów w połączeniu z praktyką w przedsiębiorstwie.
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do certyfikatu TOEFL (10 grup; 60 godzin).
 • Kurs Trening kierowniczy, rozwijanie przedsiębiorczości (10 grup; 30 godzin).

Staże w wybranych wrocławskich firmach zajmujących się informatyką (min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc).

Wykłady profesorów wizytujących:
 • zagranicznych – cykle wykładów z zakresu wybranych zagadnień z informatyki
 • krajowych – cykl wykładów z zakresu wybranych zagadnień z informatyki.

Seminarium wyjazdowe (3-dniowe dla 10 studentów) – 5 cykli.

Opracowanie materiałów dydaktycznych i skryptów do kursów kierunkowych w języku angielskim (20 kursów; 30 godzin).

Kursy organizowane przez firmy przemysłowe:
 • Google na temat systemu AdWords (kurs 30 godz.)
 • IBM w zakresie Service Science.

Wyjazdy na targi naukowo-techniczne za granicą, z zakresu informatyki, automatyki i robotyki: proponowane targi CEBIT i inne.

Wyjazdy do uczelni partnerskich:
 • Lemgo Niemcy, Halmstadt Szwecja, Esbjerg Dania
 • University of Coventry.

Wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem wdrażających lub korzystających z informatyki przemysłowej (1-dniowe).

Indywidualizacja kształcenia prowadząca do zwiększenia liczby kandydatów na studiach II i III stopnia, opieka tutorów.

Wsparcie uzyskania certyfikatów technologicznych:
 • GAP (Google Advertising Professional)
 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • Cisco Certified Networking Associate (CCNA).
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010