Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Elektryczny - Automatyka i Robotyka - Grafika Prezentacyjna

Zapraszamy studentów kierunku Automatyka i Robotyka, którzy w semestrze zimowym 2010/2011 będą wpisani na trzeci semestr studiów, do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach „Grafika Prezentacyjna”.

Zajęcia te będą odbywały się w ramach projektu „Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy’’ i będą obejmować wykład i laboratorium. Studenci mogą zgłaszać się na te zajęcia, niezależnie od tego, czy będą pobierać stypendia motywacyjne czy nie. Udział w nich będzie dodatkowo punktowany, dając większe szanse na uzyskanie stypendium motywacyjnego w semestrze czwartym.Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

Wniosek o udział w dodatkowym zajęciach można składać do 29 września 2010r., w pok. 218 budynek D-20

[powrót]
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010