Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Elektryczny - Automatyka i Robotyka

Informujemy studentów II roku, kierunku Automatyka i Robotyka, (którzy będą wpisani na semestr czwarty), iż semestrze letnim 2010/2011 będą miały miejsce dodatkowe zajęcia "Metody akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów".

Zajęcia te będą odbywały się w ramach projektu "Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" i będą obejmować wykład i laboratorium. Studenci mogą zgłaszać się na te zajęcia, niezależnie od tego, czy będą pobierać stypendia motywacyjne czy nie. Udział w nich będzie dodatkowo punktowany, dając większe szanse na uzyskanie stypendium motywacyjnego w semestrze piątym. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

Wniosek o udział w dodatkowych zajęciach można składać do 07 lutego 2011., w pok. 218 budynek D-20.

Wniosek do pobrania tutaj.
Opis kursu do pobrania tutaj.


Dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
 • Grafika prezentacyjna – wykład (1 grupa; 15 godzin).
 • Grafika prezentacyjna – laboratorium (8 grup; 15 godzin).
 • Metody akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów – wykład (1 grupa; 15 godzin).
 • Metody akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów – laboratorium (12 grup; 15 godzin).
 • Zaawansowane zastosowania sterowników przemysłowych – wykład (1 grupa; 15 godzin).
 • Zaawansowane zastosowania sterowników przemysłowych (Omron) – laboratorium (12 grup; 15 godzin).
 • Techniki informatyczne w automatyce przemysłowej – seminarium (9 grup; 15h).

Staże w wybranych wrocławskich firmach zajmujących się automatyką przemysłową (min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc).

Wykłady profesorów wizytujących:
 • krajowego – cykl wykładów z zakresu nowych kierunków rozwoju informatyki i automatyki
 • zagranicznych – cykle wykładów z zakresu wybranych zagadnień teorii sterowania stosowanych w automatyce przemysłowej.

Warsztaty wyjazdowe z zakresu technologii informatycznych w automatyce przemysłowej i elektroenergetycznej (34 studentów).

Wykłady anglojęzyczne dla studentów.

Opracowanie skryptów.

Wyjazdy na targi naukowo-techniczne:
 • w kraju z zakresu informatyki i automatyki
 • za granicą z zakresu informatyki, automatyki i robotyki.

Wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem wdrażających lub korzystających z automatyki/informatyki przemysłowej:
 • 1-dniowe
 • 2-dniowe (np. KGHM, Apator).

Wykłady specjalistów z przemysłu – 5 cykli wykładów po 4 h/cykl - wykładowcy zaproszeni z firm: Siemens, IT Volvo, MIcroTech, BIAP, ENCON, MITSUBISHI.

Wsparcie studenckich kół naukowych – zakup 2 firmowych robotów kroczących oraz elementów do budowy robotów kroczących i mobilnych dla Koła Naukowego Studentów.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010