Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Elektroniki - Informatyka

Dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Staże w wybranych wrocławskich firmach zajmujących się automatyką przemysłową (min. 30 godz./tydzień przez miesiąc).

Wykłady profesorów wizytujących:
  • krajowego – 2 cykle po 10 godzin wykładów z zakresu nowych kierunków rozwoju informatyki
  • zagranicznych – cykle wykładów z zakresu wybranych zagadnień teorii informatyki.

Seminarium wyjazdowe (3-dniowe).

Opracowanie materiałów dydaktycznych i skryptów:
  • kursów kierunkowych w języku angielskim (2 kursy po 15 godzin)
  • skryptów.

Wyjazdy na targi krajowe.

Wyjazdy do wybranej zagranicznej uczelni technicznej (np. Technische Universität Dresden, University of Jena, University of Braunschweig) w celu zaznajomienia się z laboratoriami badawczymi, procesem dydaktycznym, udziału w warsztatach i seminariach z zakresu informatyki i informatyki technicznej (14 dni).

Wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem (1-dniowe).

Modyfikacja istniejących planów nauczania.

Wsparcie studenckich kół naukowych – zakup zestawów komputerowych jako doposażenie 2 laboratoriów kół naukowych.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010