Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Chemiczny - Chemia

Informujemy, że dla studentów kierunku Chemia w ramach studiów na kierunkach zamawianych organizowane są dodatkowe zajęcia z języków obcych. Terminy zajęć i prowadzący:
  • Mateusz Mraczek, wtorek 09.15 i czwartek 17.05
  • Beata Jaśkowska-Derechowska, poniedziałek 11.15 i piątek 11.15
Wniosek do pobrania tutaj.

Na zajęcia proszę zapisywać się w swoim dziekanacie u osoby prowadzącej kierunki zamawiane.


Informujemy studentów kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym, że zostały dla nich zorganizowane zajęcia z przedmiotu Obliczeniowa chemia organiczna. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach do wyboru:

gr. I:
wtorek, godz. 7.30-9.00, bud. A-2, sala 222,
Prowadząca: Dr R. Siedlecka

gr. II:
wtorek, godz. 7.30-9.00, bud. A-2, sala 316,
Prowadzący: Dr W. Goldeman

Początek zajęć od 12 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zapisu.


Informujemy studentów Wydziału Chemicznego, kierunek Chemia, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, po 60 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Środa: godz. 11:15-12:45, bud. H-4, sala 208,
Czwartek: godz. 17:05-18:45, bud. H-4, sala 208
Prowadzący: pan Mateusz Mraczek

II grupa:
Poniedziałek: godz. 18:45-20:15, bud. H-4, sala 106
Środa: godz. 18:45-20:15, bud. H-4, sala 106
Prowadząca: pani Joanna Leszkiewicz

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 11 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Chemia zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • Elementarne czynności laboratoryjne w chemii nieorganicznej – laboratorium (3 grupy; 30 godzin).
  • Elementarne czynności laboratoryjne w chemii organicznej – laboratorium (3 grupy; 30 godzin).
  • Biochemia – wykład.
  • Biochemia – laboratorium (3 grupy; 30 godzin).
  • Metody analizy i prezentacji danych doświadczalnych – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
  • Obliczeniowa chemia organiczna – ćwiczenia (2 grupy; 30 godzin).
  • Poszukiwanie i analiza informacji naukowo-technicznej – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
  • Język angielski dla chemików – lektorat (6 grup; 60 godzin).

Staże w firmach w wymiarze (min. 30 godz./tydzień przez miesiąc) dla 30 studentów.
Miejsce: zakłady chemiczne "Oświęcim", "Rokita", "Blachownia" i inne.

Wykład profesora wizytującego – cykl wykładów z zakresu wybranych zagadnień z chemii (kurs semestralny, 2 godziny w tygodniu).

Seminarium wyjazdowe Na Pograniczu Chemii i Biologii - BioChemBiot, (3-dniowe dla 30 studentów), łącznie ze studentami z kierunku Biotechnologia

Kurs w języku angielskim Polymer chemistry (1 grupa; 30 godzin).

Opracowanie skryptów do zajęć dydaktycznych.

Wyjazd na targi krajowe.

Wyjazdy do uczelni zagranicznych i instytucji naukowych.

Wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem (1-dniowe).

Wyjazdy do międzynarodowych ośrodków badawczych, z którymi wydział ma podpisaną umowę o współpracy (30-dniowy pobyt).
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010