Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Chemiczny - Biotechnologia

Informujemy, że dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach studiów na kierunkach zamawianych organizowane są dodatkowe zajęcia z języków obcych. Terminy zajęć i prowadzący:
  • Beata Jaśkowska-Derechowska, poniedziałek 15.15 i wtorek 15.15
  • Izabela Koszutska, poniedziałek 15.15 i wtorek 15.15
Wniosek do pobrania tutaj.

Na zajęcia proszę zapisywać się w swoim dziekanacie u osoby prowadzącej kierunki zamawiane.


Informujemy studentów Wydziału Chemicznego, kierunek Biotechnologia, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, po 60 godzin w semestrze

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Wtorek: godz. 9:15-11:00, bud. H-4, sala 106
Piątek: godz. 11:15-13:00, bud. D-20, sala 816
Prowadząca: pani Beata Jaśkowska-Derechowska

II grupa:
Czwartek: godz. 13:15-15:00, bud. C-6, sala 10
Piątek: godz. 11:15-15:00, bud. A-2, sala 213a
Prowadząca: pani Aleksandra Gierczak-Bujak

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 11 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Biotechnologia zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • Elementarne czynności laboratoryjne w chemii nieorganicznej – laboratorium (5 grup; 30 godzin).
  • Elementarne czynności laboratoryjne w chemii organicznej – laboratorium (5 grup; 30 godzin).
  • Metody analizy i prezentacji danych doświadczalnych – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
  • Inżynieria genetyczna w analityce i diagnostyce – laboratorium (5 grup; 60 godzin).
  • Inżynieria genetyczna w analityce i diagnostyce – seminarium (2 grupy; 30 godzin).
  • Poszukiwanie i analiza informacji naukowo-technicznej – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
  • Język angielski dla chemików – lektorat (6 grup; 60 godzin).

Staże w firmach w wymiarze (min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc) dla 60 studentów.
Miejsce: "Polfa", "Cargil", "Galena", "Herbapol", "Hasco-Lek"

Wykład profesora wizytującego – cykl wykładów z zakresu wybranych zagadnień z biotechnologii (kurs semestralny, 2 godziny w tygodniu).

Seminarium wyjazdowe Na Pograniczu Chemii i Biologii – BioChemBiot (3-dniowe dla 60 studentów), łącznie ze studentami z kierunku Chemia.

Wykłady anglojęzyczne – kurs w języku angielskim Spectroscopy in medical diagnosis (1 grupa, 30 godzin).

Kurs e-learningowy Chemia ogólna – obliczenia (kurs 30 godzin).

Opracowanie skryptów do zajęć dydaktycznych.

Wyjazd na Targi Biotechnologiczne w Hanowerze.

Wyjazdy do uczelni zagranicznych i instytucji naukowych.

Wycieczki do firm przemysłowych (1-dniowe do firm poza Wrocławiem).

Wyjazd do międzynarodowych ośrodków badawczych, z którymi wydział ma podpisaną umowę o współpracy (6 osób; 30-dniowy pobyt).
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010