Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Podstawowych Problemów Techniki - Matematyka

Dla studentów kierunku Matematyka zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Staże w wybranych firmach przemysłowych min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc.

Seminarium wyjazdowe – 3-dniowe, 4 edycje.

Przeprowadzenie kursu w języku angielskim (1 grupa; 30 godzin).

Opracowanie skryptów w języku angielskim.

Uczestnictwo w targach naukowo-technicznych w kraju.

Wyjazdy:
  • na Tydzień Modelowania ECMI
  • do Giełdy Papierów Wartościowych.

Wykłady specjalistów z przemysłu.

Wsparcie koła naukowego:
  • statystycznego (prenumerata czasopism naukowych i popularnonaukowych)
  • matematyki finansowej (prenumerata czasopism naukowych i popularnonaukowych).
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010