Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Podstawowych Problemów Techniki - Informatyka

Dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
 • Wprowadzenie do teorii przestrzeni Hilberta i mechaniki kwantowej – wykład
 • Systemy Ad Hoc – wykład
 • Dynamiczne systemy informacyjne – wykład
 • Systemy Pervasive – wykład.

Staże w wybranych wrocławskich firmach:
 • programistycznych – min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc
 • multimedialnych – min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc
 • zajmujących się witrynami internetowymi – min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc.

Wykłady zagranicznych Profesorów Wizytujących - cykle wykładów z zakresu wybranych zagadnieńz z informatyki

Seminarium wyjazdowe (3-dniowe) 6 edycji

Przeprowadzenie kursu w języku angielskim (1 grupa; 30 godzin)

Opracowanie skryptu w języku angielskim

Udział studentów w targach naukowo-technicznych za granicą

Wykłady specjalistów z przemysłu – 2 cykle wykładów po 6 godzin

Opracowanie materiałów pomocniczych:
 • środowisko programistyczne, przykładowe programy, wskazówki do wykładu Wstęp do informatyki
 • środowisko programistyczne, przykładowe programy, wskazówki do wykładu Wstęp do programowania
 • środowisko programistyczne, przykładowe programy, wskazówki do wykładu Technologie sieciowe
 • silnik bazodanowy, środowisko programistyczne, przykładowe bazy danych, skrypty do wykładu Bazy danych i Zarządzanie Informacją
 • kompilatory, przykłady systemów ekspertowych, systemy dedukcyjne, przykładowe projekty do wykładu Sztuczna Inteligencja
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010