Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Podstawowych Problemów Techniki - Fizyka

Dla studentów kierunku Fizyka zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Staże w wybranych firmach przemysłowych min. 30 godz./tydzień przez 1 miesiąc.

Seminarium wyjazdowe Technologie wytwarzania fotoogniw (2-dniowe).

Opracowanie skryptów (dotyczące nowej specjalności).

Wyjazdy do instytucji naukowo-badawczych (Centrum Odnawialnych Źródeł Energii).

Wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem (1-dniowe).

Wykłady specjalistów z przemysłu – 2 cykle wykładów po 6 godzin.

Wdrożenie systemu poradnictwa dydaktyczno-socjalno-zawodowego dla studentów specjalności FOŻE.

Wsparcie laboratoriów studenckich – zakup studenckich licencji oprogramowania do studenckich laboratoriów specjalistycznych: obliczeniowego, fotoogniw, optycznej spektroskopii nanostruktur i kryptografii kwantowej; 8 licencji MS Office (dla nowej specjalizacji FOŻE).

Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów specjalnościowych FOŻE (5 kursów; 45 godzin).

Wsparcie działalności koła naukowego studentów.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010