Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Mechaniczny - Mechatronika

Informujemy studentów Wydziału Mechanicznego, kierunek Mechatronika, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego technicznego, po 20 godzin w semestrze

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Poniedziałek, godz. 9:15-11:00.bud. C-7, sala 203
Prowadząca: pani Jolanta. Dudzińska

II grupa:
Poniedziałek, godz. 9:15-10:45, bud. D-20, sala 816,
Prowadząca: pani Anna Grygorowicz

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 18 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Mechatronika zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • język angielski techniczny – lektorat (5 grup; 20 godzin)
  • kursy specjalistyczne związane z kierunkiem dyplomowania (3 grupy; 30 godzin).

Staże w wybranych krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się Mechatroniką.

Wykłady krajowych profesorów wizytujących – cykle wykładów z MEMSY, Systemy czasu rzeczywistego.

Udział w krajowych konferencjach naukowych.

Seminarium wyjazdowe dot. zagadnień z Mechatroniki (3-dniowe) – 2 edycje.

Zajęcia w języku angielskim:
  • Wykłady (3 kursy; 30 godzin)
  • laboratoria (3 kursy; 30 godzin).

Opracowanie skryptów.

Uczestnictwo w targach naukowo-technicznych za granicą, z zakresu mechatroniki.

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich.

Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach.

Wycieczki do firm przemysłowych:
  • krajowych do firm poza Wrocławiem (1-dniowe)
  • zagranicznych (2-dniowe).

Wykłady specjalistów z przemysłu.

Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych (4 kursy; 15 h).

Wsparcie studenckich kół naukowych – zakup materiałów do projektów naukowych.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010