Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Mechaniczny - Mechanika i Budowa Maszyn

Informujemy studentów Wydziału Mechanicznego, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, po 20 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywają się w 3 grupach do wyboru:

I grupa:
Wtorek: godz. 11:15- 13:00, bud. H-4, sala 208,
prowadząca: pani Jolanta Dudzińska

II grupa:
Środa: godz. 11:15 – 13:00, bud. H-4, sala 106,
Prowadzący: pan Janusz Derechowski

III grupa:
Środa: godz. 11:15 – 12:45, bud. B-5, sala 5
Prowadząca: pani Anna Tyszkiewicz

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 18 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • Język angielski techniczny – lektorat (9 grup; 20 godzin).
  • kursy specjalistyczne związane z kierunkiem dyplomowania (9 grupy; 50 godzin).
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczne narzędziowe zakończone certyfikatem kompetencji (4 grupy; 30 godzin).
  • kursy interdyscyplinarne w grupie BIO INFO (8 grup; 30godzin).

Staże w wybranych firmach zajmujących się mechaniką i budową maszyn (min 30 godz./tydzień przez 2 miesiące) polskich i zagranicznych.

Wykłady krajowych Profesorów Wizytujących – cykle wykładów z zakresu wybranych zagadnień z mechaniki i budowy maszyn.

Udział w krajowych konferencji naukowych.

Seminarium wyjazdowe dot. zagadnień mechaniki i budowy maszyn (3-dniowe).

Opracowanie i przeprowadzenie w języku angielskim:
  • wykładów (5 kursów; 30 godzin)
  • laboratoriów (10 kursów; 30 godzin).

Opracowanie skryptów w języku polskim i angielskim.

Wyjazdy na targi naukowo-techniczne w kraju i za granicą z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich.

Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach.

Wycieczki do firm przemysłowych:
  • poza Wrocławiem
  • zagranicznych firm przemysłowych.

Wyjazd studentów na międzynarodowy projekt FORMUŁA.

Wykłady specjalistów z przemysłu – 18 cykli wykładów po 3 godzin

Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych (8 kursów; 30 godzin).

Wsparcie studenckich kół naukowych – zakup materiałów do projektów naukowych.

Wsparcie uzyskania certyfikatów technologicznych z AutoCAD.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010