Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Wydział Mechaniczny - Automatyka i Robotyka

Informujemy studentów Wydziału Mechanicznego, kierunek Automatyka i Robotyka, II rok studiów stacjonarnych I stopnia, że zostały dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego technicznego, po 20 godzin w semestrze

Zajęcia odbywają się w 2 grupach do wyboru:

I grupa:
Środa: godz. 15:15 – 17:00, bud. H-4, sala 501,
Prowadząca: pani Beata Jaśkowska-Derechowska

II grupa:
Środa, godz. 17:05 – 18:45, bud. H-4, sala 501,
Prowadząca: pani Beata Jaśkowska-Derechowska

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 18 października 2010 r.
Zapisy w dziekanacie, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów


Dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego zaplanowano następujące dodatkowe usługi edukacyjne:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • język angielski techniczny – lektorat (5 grup; 20 godzin)
  • kursy specjalistyczne związane z kierunkiem dyplomowania (4 grupy; 30 godzin)

Staże w wybranych firmach krajowych i zagranicznych zajmujących się automatyką i robotyką (min. 30 godz./tydzień przez 2 miesiące).

Wykłady krajowych Profesorów Wizytujących – cykle wykładów z automatyki i robotyki.

Udział studentów w krajowych konferencji naukowych.

Seminarium wyjazdowe dot. zagadnieniom automatyki i robotyki (3-dniowe) – 2 edycje.

Zajęcia anglojęzyczne:
  • wykłady (5 kursów; 30 godzin)
  • laboratoria w języku angielskim (10 kursów; 30 godzin).

Opracowanie skryptów do zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy na targi naukowo-techniczne:
  • w kraju z zakresu informatyki i automatyki
  • za granicą z zakresu informatyki, automatyki i robotyki.

Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach.

Wycieczki do firm przemysłowych:
  • 1-dniowe do firm poza Wrocławiem
  • 2-dniowej wycieczki do zagranicznych firm przemysłowych.

Wykłady specjalistów z przemysłu – 8 cykli wykładów po 3 godziny.
Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych (4 kursy; 30 godzin).

Wsparcie studenckich kół naukowych – zakup materiałów do projektów naukowych.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010