Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Seminarium kończące realizację projektu – 25 stycznia 2013 r.

Uprzejmie zapraszamy na uczelniane seminarium poświęcone podsumowaniu projektu "Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", które odbędzie się dnia 25 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 241 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej.

Ramowy program seminarium:
12:00 - 12:15 - otwarcie seminarium
12:15 - 13:25 - sprawozdania koordynatorów wydziałowych
13:25 - 13:45 - przerwa kawowa
13:45 - 14:20 - sprawozdania wybranych studentów
14:20 - dyskusja i zakończenie seminarium

Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010