Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Plan na rok 2011

Wydział Chemiczny
Biotechnologia:
 • Wyjazd dydaktyczny do firmy przemysłowej Jelfa S.A. w Jeleniej Górze
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • Metody analizy i prezentacji danych doświadczalnych
  • Poszukiwanie i analiza informacji naukowo-technicznej
 • Organizacja lektoratu z języka angielskiego dla chemików
 • Wykłady specjalistów z przemysłu - firma Herbapol
 • Organizacja wyjazdu na Targi Biotechnica w Hanowerze
 • Organizacja 4-tygodniowych płatnych praktyk w zakładach chemicznych
Chemia:
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:
  • Metody analizy i prezentacji danych doświadczalnych
  • Biochemia – wykład
  • Poszukiwanie i analiza informacji naukowo-technicznej
 • Organizacja lektoratu z języka angielskiego dla chemików
 • Wykłady specjalistów z przemysłu - firma 3M
 • Organizacja 4-tygodniowych płatnych praktyk w zakładach chemicznych

Wydział Elektroniki
Automatyka i Robotyka:
 • Wykład profesora wizytującego z zagranicy
 • Organizacja wyjazdu na targi technologiczne CeBIT Hanower
 • Organizacja seminarium wyjazdowego
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych – skryptów
 • Organizacja wykładów krajowych profesorów wizytujących
Informatyka:
 • Wyjazd na targi technologiczne CeBIT Hanower
 • Organizacja wycieczki dydaktycznej do Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Ślęży
 • Organizacja wykładów 2 profesorów wizytujących z zagranicy
 • Organizacja seminarium wyjazdowego
 • Organizacja wykładów krajowych profesorów wizytujących

Wydział Elektryczny
 • Automatyka i Robotyka:
  • Opracowanie i przeprowadzenie kursu Metody akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów - wykład
  • Opracowanie i przeprowadzenie kursu Metody akwizycji i wizualizacji wyników pomiarów – laboratorium
  • Zorganizowanie i prowadzenie seminarium z zakresu Techniki Informatyczne w Automatyce Przemysłowej
  • Opracowanie i przeprowadzenie kursów w języku angielskim
  • Opracowanie i recenzja skryptów
  • Przeprowadzenie cyklu wykładów przez wykładowców krajowych z zakresu nowych kierunków rozwoju informatyki i automatyki
  • Przeprowadzenie cyklu wykładów przez specjalistów z przemysłu zaproszonych firm
  • Organizacja 1-dniowej wycieczki do firm przemysłowych we Wrocławiu (lub w pobliżu!) wdrażających lub korzystających z automatyki/informatyki przemysłowej
  • Wyjazd na targi naukowo-techniczne w kraju z zakresu automatyki i informatyki
  • 2-dniowe wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem wdrażających lub korzystających z automatyki/informatyki przemysłowej
  • Organizacja warsztatów wyjazdowych z zakresu technologii informatycznych w automatyce przemysłowej i elektroenergetycznej-opracowanie i przygotowanie materiałów
  • Zakup elementów do budowy robotów kroczących i mobilnych dla Koła Naukowego Studentów

  Wydział Informatyki i Zarządzania
  Informatyka:
  • Wykłady Profesorów Wizytujących:
   • Profesor Keith Burnham, University of Coventry, Modelowanie procesów podejmowania decyzji w uwzględnieniem sterowania adaptacyjnego
   • Profesor Henry Serveray, Nevada State University, Diagnostyka Systemów Informatycznych
   • Profesor Andrzej Jajszczyk, AGH w Krakowie, Współczesne systemy komunikacyjne
   • Profesor Masagori Sugisaka, Oita University, Artifical Life and Inteligence systems
   • Profesor Tadeusz Czachórski, Politechnika Śląska, Modelowanie systemów czasu rzeczywistego
  • Organizacja dodatkowych zajęć:
   • Trening kierowniczy, rozwijanie przedsiębiorczości
   • Informatyczne systemy wspomagania decyzji z wykorzystaniem technologii firmy QAD, kurs nt. technologii SAP
  • Staż w 10 firmach informatycznych (potencjalne miejsca stażu: PGS Software, Insert, Sygnity, CapGemini, Google, HP, Volvo IT, IBM, Credit Suisse, NetLine, Commarch, Wasco, Teta, Siemens, Winuel, Asseco)
  • Organizacja dostępu do zasobów QAD
  • Organizacja lektoratu z języka angielskiego
  • Przygotowanie do zdobycia Certyfikatu PRINCE 2 w połączeniu z praktyką w przedsiębiorstwie
  • Organizacja seminarium wyjazdowego dla członków dla kół naukowych zarejestrowanych na wydziale
  • Wyjazdy na targi naukowo-technologiczne: Wyjazd na targi CEBIT w Hanowerze
  • Indywidualizacja kształcenia prowadząca do zwiększenia liczby kandydatów na studiach II i III stopnia - Oferta indywidualnego programu studiów w ramach Studium Podstawowych Problemów Informatyki. Opieka tutorów.

  Wydział Mechaniczno – Energetyczny
  Energetyka:
  • Wykład poświęcony zastosowaniu reaktorów jądrowych i synchrotronów w nauce, technice i medycynie
  • Wykład poświęcony problemom składowania i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne – komputerowe wspomaganie projektowania CATIA
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne – komputerowe wspomaganie projektowania Solid Edg
  • Wyjazd na targi naukowo-technologiczne – zwiedzanie Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu
  • Seminarium wyjazdowe poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w energetyce jądrowej
  • Zwiedzanie laboratoriów Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
  • Zwiedzanie laboratoriów Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej na Żeraniu
  • Wyjazd do uczelni zagranicznych i instytucji naukowych – wykład połączony ze zwiedzaniem laboratoriów w Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  • Wyjazd do uczelni zagranicznych i instytucji – zwiedzanie Reaktora Maria w Instytucie Energii Atomowej w Świerku
  • Dofinansowanie udziału studentów w konferencjach

  Wydział Mechaniczny
  Automatyka i Robotyka:
  • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej (kurs 30 h)
  • Lektorat z języka angielskiego technicznego (2 grupy po 20 godzin)
  • Organizacja kursu specjalistycznego związanego z kierunkiem dyplomowania (2 grupy 30 h) - Programowanie układów sterowania w pojazdach i maszynach roboczych
  • Organizacja wykładu w języku angielskim (1 kurs 30 h) - Badania nieniszczące
  • Organizacja laboratorium w języku angielskim (2 kursy 30 h) - Badania nieniszczące
  • Wykład Profesora Wizytującego - cykl wykładów z automatyki i robotyki
  • Wykłady specjalistów z przemysłu
  • Organizacja 1-dniowej wycieczki do firmy przemysłowej poza Wrocławiem
  • Organizacja wycieczki do firmy przemysłowej we Wrocławiu
  • Wyjazd na targi naukowo-techniczne w kraju z zakresu informatyki i automatyki -"Mach Tool" Poznań
  • Organizacja seminarium wyjazdowego dotyczących zagadnień z zakresu automatyki i robotyki (3 dniowe)
  • Wsparcie studenckich kół naukowych - zakupy materiałów do projektów naukowych
  Mechanika i Budowa Maszyn:
  • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej (kurs 30 h)
  • Lektorat z języka angielskiego technicznego (3 grupy po 20 godzin)
  • Organizacja kursu interdyscyplinarnego w grupie BIO INFO (1 grupa 30h) -Innowacyjne techniki wytwarzania
  • Organizacja wykładu w języku angielskim (1 kurs 30 h) - Technologie generatywne
  • Organizacja laboratorium w języku angielskim (2 kursy 30 h) Technologie generatywne
  • Wykład krajowego Profesora Wizytującego - cykl wykładów z MEMSY - Systemy czasu rzeczywistego
  • Wykłady specjalistów z przemysłu
  • Organizacja 1-dniowej wycieczki do firm przemysłowych poza Wrocławiem
  • Organizacja 2-dniowej wycieczki do zagranicznych firm przemysłowych
  • Wyjazd na targi naukowo-techniczne w kraju z zakresu mechaniki i budowy maszyn - "Metal" Kielce
  • Wyjazd na targi naukowo-techniczne za granicą z zakresu mechaniki i budowy maszyn - Targi Motoryzacyjne w Lipsku – Niemcy
  • Wyjazd do zagranicznych uczelni partnerskich - Uczelnia zagraniczna "Fauhofer" – Drezno – Niemcy
  • Dofinansowanie prac konstruktorskich związanych z realizacją projektu FORMUŁA
  • Wsparcie studenckich kół naukowych - zakup materiałów do projektów naukowych
  Mechatronika:
  • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej (kurs 15 h)
  • Lektorat z języka angielskiego technicznego (2 grupy po 20 godzin)
  • Organizacja kursu specjalistycznego związanego z kierunkiem dyplomowania (1 grupa 30 h) - Roboty Mobilne (30h)
  • Organizacja wykładu w języku angielskim (1 kurs 30 h) - Technologia materiałów inżynierskich
  • Organizacja laboratorium w języku angielskim (2 kursy 30 h) - Zaawansowane metody kształtowania
  • Wykład krajowego Profesora Wizytującego - cykl wykładów z MEMSY - Systemy czasu rzeczywistego
  • Wykłady specjalistów z przemysłu
  • Organizacja 1-dniowej wycieczki do firmy przemysłowej poza Wrocławiem
  • Organizacja wyjazdu na Targi naukowo-techniczne w kraju z zakresu mechaniki i budowy maszyn - "Mach Tool" Poznań
  • Organizacja wyjazdu na krajową konferencję naukową
  • Organizacja seminarium wyjazdowego dot. zagadnień z Mechatroniki (3-dniowego)
  • Wsparcie studenckich kół naukowych - zakupy materiałów do projektów naukowych

  Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  Informatyka:
  • Organizacja 2 seminariów wyjazdowych
  Matematyka:
  • Organizacja 2 seminariów wyjazdowych
  • Wyjazd do uczelni zagranicznej – Mediolan – Tydzień Modelowania ECMII
 • Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Politechnika Wrocławska © 2010