Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Plan na rok 2010

Wydział Chemiczny
Biotechnologia:
 • Opracowanie i przeprowadzenie kursu Metody analizy i prezentacji danych doświadczalnych – laboratorium (2 grupy; 30 godzin).
 • Opracowanie i przeprowadzenie kursu Język angielski dla chemików – lektorat (6 grup; 60 godzin).
 • Opracowanie i przeprowadzenie kursu Elementarne czynności laboratoryjne w chemii organicznej – laboratorium (3 grupy; 30 godzin).
 • Wykłady profesora wizytującego (z Polski).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem (2 wycieczki).
 • Zakup aparatu do Reakcji Łańcuchowej Polimerazy.
 • Zakup materiałów dydaktycznych (odczynniki – enzymy, bufory, markery, pożywki bakteryjne).
 • Zakup materiałów dydaktycznych (sprzęt jednorazowego użytku – szalki Petriego, końcówki do pipet, rękawice).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
Chemia:
 • Wykłady profesora wizytującego (z Polski).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem (2 wycieczki).
 • Zakup materiałów dydaktycznych (kwasy, zasady, wskaźniki, rozpuszczalniki, sole metali, związki organiczne).
 • Koszt zakupu materiałów dydaktycznych (sprzęt jednorazowego użytku – sączki, tygle, pipety plastikowe, rurki szklane i plastikowe korki).
 • Zakup programu komputerowego "Molecular Conceptor".
 • Zakup programu komputerowego ENDNOTE.
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.

Wydział Elektroniki
Automatyka i Robotyka:
 • Wykłady profesora wizytującego (z Polski).
 • Wykłady profesora wizytującego (z zagranicy).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Udział w targach krajowych – 30 studentów.
 • Organizacja seminarium wyjazdowego 3 dniowego – 60 studentów.
 • Doposażenie laboratorium studenckiego koła naukowego w sprzęt i materiały do konstrukcji urządzeń z automatyki i robotyki.
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
Informatyka:
 • Wykłady profesora wizytującego (z Polski).
 • Wykłady profesora wizytującego (z zagranicy).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Udział w targach krajowych – 30 studentów.
 • Organizacja seminarium wyjazdowego 3 dniowego – 60 studentów.
 • Doposażenie 2 laboratoriów kół naukowych.
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.

Wydział Elektryczny
Automatyka i Robotyka:
 • Przeprowadzenie kursu kierunkowego w języku angielskim – 15 godzin.
 • Wykłady specjalistów z przemysłu.
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Zakup upgrade’u do oprogramowania symulacyjnego NN Toolbox for MATLAB, ANFIS.
 • Zakup upgrade’u do oprogramowania symulacyjnego PSIM (licencja wielostanowiskowa).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.

Wydział Informatyki i Zarządzania
Informatyka:
 • Przeprowadzenie kursów kierunkowych (6 grup; 30 godzin).
 • Wykłady profesora wizytującego (z zagranicy).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.

Wydział Mechaniczno – Energetyczny
Energetyka:
 • Język angielski dla energetyków - lektorat (2 grupy; 30 godzin)
 • Opracowanie 2 kursów kierunkowych w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi.
 • Opracowanie kursu kierunkowego w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (1 kurs; 15 h).
 • Opracowanie wykładów kierunkowych w języku angielskim wraz z materiałami pomocniczymi (1 kurs; 15 h).

Wydział Mechaniczny
Automatyka i Robotyka:
 • Przeprowadzenie kursu Język angielski techniczny – lektorat (5 grup; 20 godzin).
 • Przeprowadzenie wykładów kierunkowych w języku angielskim (1 grupa).
 • Przeprowadzenie laboratoriów kierunkowych w języku angielskim (2 grupy).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Udział w targach krajowych – 20 studentów.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych 30 h (1 w 2009 roku i 1 w 2010 roku).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
 • Zakup materiałów do projektów naukowych.
Mechanika i Budowa Maszyn:
 • Przeprowadzenie kursu Język angielski techniczny – lektorat (9 grup; 20 godzin).
 • Przeprowadzenie wykładów kierunkowych w języku angielskim (1 grupa).
 • Przeprowadzenie laboratoriów kierunkowych w języku angielskim (2 grupy).
 • Przeprowadzenie wykładów kierunkowych w języku angielskim (1 grupy).
 • Przeprowadzenie laboratoriów kierunkowych w języku angielskim (1 grupa).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Udział w targach krajowych 48 studentów + 98 studentów.
 • Organizacja seminarium wyjazdowego 3-dniowego – 30 studentów.
 • Zakup materiałów do prac konstruktorskich, związanych z realizacją projektu FORMUŁA.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych – 30 h (1 w 2009 roku i 2 w 2010 roku).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
 • Zakup materiałów do projektów naukowych.
Mechatronika:
 • Przeprowadzenie kursu Język angielski techniczny – lektorat (5 grup; 20 godzin).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej, wykładów kierunkowych 15 h (1 w 2009 roku i 1 w 2010 roku).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
 • Zakup materiałów do projektów naukowych.

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Fizyka:
 • Wykłady specjalistów z przemysłu cykl – 6 godzin.
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Wyjazd do Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej wykładów specjalnościowych FOŻE (5 kursów; 45 h).
 • Opracowanie materiałów pomocniczych oraz wykładu w postaci multimedialnej laboratoriów specjalnościowych FOŻE (5 kursów; 30 h).
 • Opracowanie skryptu.
 • Recenzja skryptu.
Informatyka:
 • Przeprowadzenie kursu, Systemy Ad Hoc wykład.
 • Przeprowadzenie wykładów kierunkowych w języku angielskim (1 grupa).
 • Wykłady profesora wizytującego (z zagranicy).
 • Udział w targach zagranicznych – 20 studentów.
 • Organizacja seminarium wyjazdowego 3-dniowego – 22 studentów.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych (środowisko programistyczne, przykładowe programy, wskazówki) do wykładu Wstęp do informatyki.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych (środowisko programistyczne, przykładowe programy, wskazówki) do wykładu Technologie sieciowe.
 • Opracowanie materiałów pomocniczych (silnik bazodanowy, środowisko programistyczne, przykładowe bazy danych, skrypty) do wykładu Bazy danych i Zarządzanie Informacją.
 • Zorganizowanie i bieżąca opieka merytoryczna nad kołem naukowym.
 • Wsparcie koła naukowego.
Matematyka:
 • Przeprowadzenie wykładów kierunkowych w języku angielskim (1 grupa).
 • 1-dniowa wycieczka do firmy przemysłowej poza Wrocławiem.
 • Wsparcie koła naukowego.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010