Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Pracownicy projektu

Koordynator: dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr
Kierownik: mgr Barbara Cop-Kowalska

Biuro Projektu:
Jolanta Brona – specjalista ds. finansowych
mgr Magdalena Wójcik – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
lic. Sylwia Kasprzyk – specjalista ds. administracyjnych

Koordynatorzy Wydziałowi:
Specjaliści ds. projektu na wydziałach:
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010