Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Kursy wyrownawcze z matematyki

Przypominamy, że informacje zamieszczone na stronie nie dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia po roku 2009.
Poniższe treści mają charakter archiwalny.


Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy potrzebują wyrównania poziomu wiedzy z matematyki do poziomu wykładanego na uczelni. Liczba godzin zajęć wyrównawczych z matematyki wynosi 90 godzin w semestrze zimowym i 90 godzin w semestrze letnim. Zaplanowano utworzenie piętnastu 25-osobowych grup studentów. Zajęcia będą kończyć się sprawdzianem, przy czym wynik tego sprawdzianu nie jest wpisywany do indeksu – nie będzie liczył się do średniej ocen. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są w formie ćwiczeń.

Planowany podział studentów na grupy zajęć wyrównawczych z matematyki:
 • nr 1: Biotechnologia
 • nr 2: Chemia
 • nr 3: Biotechnologia (6 osób) + Mechatronika (19 osób)
 • nr 4: Automatyka i Robotyka (W-4)
 • nr 5: Informatyka (W-4)
 • nr 6: Automatyka i Robotyka (W-4, 12 osób) + Informatyka (W-4, 12 osób)
 • nr 7: Automatyka i Robotyka (W-5)
 • nr 8: Informatyka (W-8)
 • nr 9: Informatyka (W-8)
 • nr 10: Energetyka (19 osób) + Biotechnologia (6 osób)
 • nr 11: Automatyka i Robotyka (W-10)
 • nr 12: Mechanika i Budowa Maszyn
 • nr 13: Mechanika i Budowa Maszyn
 • nr 14: Fizyka (6 osób) + Matematyka (19 osób)
 • nr 15: Informatyka (W-11).

Terminy, sale, prowadzący [*.pdf]

Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010