Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Dodatkowe usługi edukacyjne

Dodatkowe usługi edukacyjne skierowane są do wszystkich studentów studiujących na specjalnościach i kierunkach zamawianych. Na każdym z kierunków będą to zajęcia tematycznie związane z danym kierunkiem.

Są to:
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych
 • wykłady anglojęzyczne
 • kursy e-learningowe
 • profesorowie wizytujący
 • wykłady ekspertów ze świata przemysłu
 • staże studentów w przedsiębiorstwach
 • wizyty w firmach przemysłowych
 • wyjazdy na targi naukowo-techniczne
 • wyjazdy do uczelni zagranicznych i instytucji naukowych
 • seminaria wyjazdowe
 • projekty międzynarodowe
 • wsparcie uzyskania certyfikatów technologicznych.

Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010