Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Komunikaty

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. strona ma charakter wyłącznie archiwalny.
Realizacja projektu "Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" (UDA-POKL.04.01.02.-00-065/09-01) zakończyła się w dniu 31.03.2013 r.
Uprzejmie informujemy, że projekt dotyczący kierunków zamawianych skierowany jest do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010.
Seminarium kończące realizację projektu – 25 stycznia 2013 r.
Uprzejmie zapraszamy na uczelniane seminarium poświęcone podsumowaniu projektu "Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", które odbędzie się dnia 25 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 241 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej. Program seminarium na stronie.

Kierunki zamawiane

Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010